top of page

נגרות אומן

לעץ ממוחזר יש אופי, הוא קיבל את המכות והשריטות שלו – סימני דרך שהגיעו עם הזמן. העץ הוא דבר שמתבלה, הוא חי, יש לו ריאקציות, הוא רך, כל דבר שנוגע בו נותן לו מכה משאיר סימני דרך.
את העץ מעבדים לפי הצורך, אלה יכולים להיות עיבודים גסים על מנת להוציא את המרקם של העץ החוצה, שיוף חלק או שריפה של העץ ואחכ שיוף.
יש שיטות צביעה שונות של ריהוט עץ ממוחזר: שיטה שתפקידה להראות כמה גוונים יש בעץ, שיטת צביעת עץ שנועדה ליישן את העץ הממוחזר או שיטה שנועדה לתת לו מראה עתיק.
אני עושה שימוש בסוגים וגוונים שונים של עץ ממוחזר ברהיט מה שנותן לו מראה מעניין ומקורי ובדרך כלל זה משתלב מאוד יפה.

bottom of page